Forums

Forums (http://cuacuon24h.com/forum/index.php)
-   Dịch vụ sửa chữa (http://cuacuon24h.com/forum/forumdisplay.php?f=52)
-   -   Phòng vé máy bay Nam Thanh (http://cuacuon24h.com/forum/showthread.php?t=90785)

vnndata10 03-06-2012 06:40 AM

Moi chi tiết xin liên hệ:

- Phòng vé: 049262144

- Phòng Marketing: Ms Tuyến : 0987422797 or yahoo: marketnamthanh

- Website: http://namthanh.vn

Xin chân thành cảm ơn,

vnndata10 03-07-2012 03:04 AM

Vietnam Airline hè 2012 khuyến mại nhiều chuyến bay
Mọi chi tiết tham khảo tại http://namthanh.vn/Promotion.aspx?ID=13
hay xin liên hệ:
- Phòng vé: 049262144
- Phòng Marketing: Ms Tuyến : 0987422797 or yahoo: marketnamthanh
Xin chân thành cảm ơn,

vnndata10 03-08-2012 01:38 AM

Vietnam Airline hè 2012 khuyến mại nhiều chuyến bay
Mọi chi tiết tham khảo tại <http://namthanh.vn/Promotion.aspx?ID=13>
hay xin liên hệ:
- Phòng vé: 049262144
- Phòng Marketing: Ms Tuyến : 0987422797 or yahoo: marketnamthanh
Xin chân thành cảm ơn,

vnndata10 03-09-2012 01:31 AM

Vietnam Airline hè 2012 khuyến mại nhiều chuyến bay
Mọi chi tiết tham khảo tại <http://namthanh.vn/Promotion.aspx?ID=13>
hay xin liên hệ:
- Phòng vé: 049262144
- Phòng Marketing: Ms Tuyến : 0987422797 or yahoo: marketnamthanh
Xin chân thành cảm ơn,

vnndata10 03-12-2012 02:34 AM

Vé máy bay Vietnam Airlines giá rẻ hè 2012


BIỂU GIÁ: VN120371F

I. THÔNG TIN HÀNH TRÌNH

KHUYẾN MẠI CHÀO MÙA HÈ 2012
http://namthanh.vn/upload/ve%20may%20bay.PNG


II.ĐIỀU KIỆN CHUNG

Các nội dung khác không chỉ ra dưới đây được áp dụng theo:

-"BỘ ĐIỀU KIỆN CHUNG ÁP DỤNG CHO GIÁ NỘI ĐỊA TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM" số VN1201/ND

00. Áp dụng (application)

00.01. Các giá trong biểu giá là giá một chiều.

01. Đối tượng áp dụng (Eligibility)

-Biểu giá này áo dụng cho khách lẻ theo chương trình "Khuyến mại Chào mùa hè 2012" đi hành trình nội địa Việt Nam.

04. Giới hạn chuyến bay (Flight application)

http://namthanh.vn/upload/ve%20may%20bay%202.PNG

11.Thời gian không áp dụng (Blachout dates)

http://namthanh.vn/upload/ve%20may%20bay%203.PNG

14. Giới hạn ngày hành trình (Travel restrictions)

14.01. Giai đoạn 1: Áp dụng cho các hành trình khởi hành kể từ ngày 01/04/2012 đến ngày 31/05/2012 và hoàn thành chậm nhất ngày 31/10/2012.

Giai đoạn 2: Áp dụng cho các hành trình khởi hành kể từ ngày 05/09/2012 đến hết ngày 31/10/2012 và hoàn thành chậm nhất ngày 31/10/2012.

15. Hạn chế bán (Sales restrictions)

15.01. Hiệu lực: Áp dụng cho vé xuất từ ngày 08/03/2012 đến hết ngày 19/03/2012.

15.02. Loại tiền: VND

Moi chi tiết xin liên hệ:

- Phòng vé: 049262144

- Phòng Marketing: Ms Tuyến : 0987422797 or yahoo: marketnamthanh

Xin chân thành cảm ơn,

vnndata10 03-16-2012 01:53 AM

vietnam airline khuyến mại nhiều chuyến bay hè 2012 chi tiêt xem tai: http://namthanh.vn/Promotion.aspx?ID=13

vnndata10 03-19-2012 01:56 AM

cùng muave may bay Vietnam Airlines

vnndata10 03-19-2012 07:12 AM

vé máy bay Vietnam Airlines giá rẻ hè 2012

vnndata10 03-20-2012 01:57 AM

vé máy bay vietnam airlines he 2012 khuyến mại giảm giá nhiều chuyến bay. Thông tin chi tiết xem tại: http://namthanh.vn/Promotion.aspx?ID=13

vnndata10 03-20-2012 07:57 AM

dịch vụ gia hạn visa thông tin chi tiết tại: http://namthanh.vn/AirlinesNew.aspx?ID=20
dịch vụ làm visa xuất cảnh thông tin chi tiết tại:http://namthanh.vn/AirlinesNew.aspx?ID=18


Múi giờ được tính theo giờ GMT+9. Hiện tại là 03:27 PM.

V3.8.3 Copyright ©2008-2020!