PDA

View Full Version : Các bạn thưởng thức bài hát mới của Lê Chí Trung nhé


kingdailoc
12-21-2011, 08:08 AM
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Phai-Tap-.../ZWZEBF09.html (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Phai-Tap-Quen-Em-Le-Chi-Trung/ZWZEBF09.html)


Phải Tập Quên Em (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Phai-Tap-Quen-Em-Le-Chi-Trung/ZWZEBF09.html)

Lay hoay đi tìm hình bóng em yêu đã qua (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Phai-Tap-Quen-Em-Le-Chi-Trung/ZWZEBF09.html)
Một hình bóng đó cứ xoay vào những nỗi nhớ (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Phai-Tap-Quen-Em-Le-Chi-Trung/ZWZEBF09.html)
Cứ xoay xung quanh mỗi khi anh lẻ loi (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Phai-Tap-Quen-Em-Le-Chi-Trung/ZWZEBF09.html)

Và một cãm giác lo lắng cũng đã bắt đầu đến (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Phai-Tap-Quen-Em-Le-Chi-Trung/ZWZEBF09.html)
Sẽ mất em yêu trong phút đôi phút thôi (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Phai-Tap-Quen-Em-Le-Chi-Trung/ZWZEBF09.html)
Mà đôi tay anh đã không giữ được em (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Phai-Tap-Quen-Em-Le-Chi-Trung/ZWZEBF09.html)
Nên tình ta mới chia đôi. (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Phai-Tap-Quen-Em-Le-Chi-Trung/ZWZEBF09.html)

Ta phãi tập quên đi từng ngày qua (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Phai-Tap-Quen-Em-Le-Chi-Trung/ZWZEBF09.html)
Từng ngày ta đã có nhau như lúc mới quen (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Phai-Tap-Quen-Em-Le-Chi-Trung/ZWZEBF09.html)
Suốt thời gian ta gần bên ta không hề nghĩ (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Phai-Tap-Quen-Em-Le-Chi-Trung/ZWZEBF09.html)
Đôi ta phải chia tay như thế đâu ???? (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Phai-Tap-Quen-Em-Le-Chi-Trung/ZWZEBF09.html)

Vốn dĩ cuộc sống không như ta mong (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Phai-Tap-Quen-Em-Le-Chi-Trung/ZWZEBF09.html)
Thì chuyện tình cãm cũng chẳng biết đi đến đâu? (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Phai-Tap-Quen-Em-Le-Chi-Trung/ZWZEBF09.html)
Giờ đây ta lẽ loi ôm đơn côi (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Phai-Tap-Quen-Em-Le-Chi-Trung/ZWZEBF09.html)
Một mình ngồi khóc trong đêm (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Phai-Tap-Quen-Em-Le-Chi-Trung/ZWZEBF09.html)

ĐK: (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Phai-Tap-Quen-Em-Le-Chi-Trung/ZWZEBF09.html)

Vậy là từ đây ta sẽ cố gắng quên em (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Phai-Tap-Quen-Em-Le-Chi-Trung/ZWZEBF09.html)
Ôi ! những nỗi đau kia vô tình xoáy trong lòng (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Phai-Tap-Quen-Em-Le-Chi-Trung/ZWZEBF09.html)
Nhìn tình nhân vui bên ai trái tim anh như khóc thầm (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Phai-Tap-Quen-Em-Le-Chi-Trung/ZWZEBF09.html)
Phải khóc cho tình đôi ta ! (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Phai-Tap-Quen-Em-Le-Chi-Trung/ZWZEBF09.html)

Và giọt lẽ sẽ tuôn rơi bao ngày qua không có em thật rồi ! (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Phai-Tap-Quen-Em-Le-Chi-Trung/ZWZEBF09.html)
Người yêu hỡi ra di không quay về , tiếng yêu nay đã phai tàn (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Phai-Tap-Quen-Em-Le-Chi-Trung/ZWZEBF09.html)
Còn lại kí ức cũa đôi mình anh sẽ chôn sâu trong tận đáy tim (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Phai-Tap-Quen-Em-Le-Chi-Trung/ZWZEBF09.html)
Một mình anh thôi? (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Phai-Tap-Quen-Em-Le-Chi-Trung/ZWZEBF09.html)