PDA

View Full Version : Danh ngôn về tình yêu Anh Việt, Việt Anh


vietkhanh08
10-30-2010, 04:22 PM
He that is not jealous is not in love.St. Augustine

“Không ghen là không yêu”.

There is in jealousy more self-love than love.
La Rochefoucauld
“Trong ghen tuông có nhiều tự ái hơn tình yêu”.They are not jealous for the cause
But jealous for they are jealous.

Shakespeare
Họ ghen nào có đâu duyên cớ
Ghen chỉ vì là vốn tính ghen


Set me as a seal upon thine heart,
As a seal upon thine arm

Chàng hãy đặt em như chiếc ấn trên lòng
Như con dấu trên cánh tay chàngA jealous woman believes everything her passion suggests
John Gay
Người đàn bà ghen tuông tin vào mọi điều do tình cảm gợi ý

Jealousy is always born with love, but it does not always die with love
La Rochefoucauld
Cái ghen luôn luôn sinh ra cùng với ái tình; nhưng khi ái tình chết, không phải lúc nào cái ghen cũng chết theo

.Love is not getting, but giving.
Tình yêu không phải là điều ta nhận đuợc mà là những gì ta cho đi.

Love is to endure for others.
Tình yêu là vì người khác mà hy sinh, chịu đựng

Love consists in desiring to give what is our own to another and feeling his delight as our own.
Tình yêu là niềm khát khao đuợc dâng hiến bản thân và cảm nhận niềm vui của người khác như của chính mình

Love in your hear wasn't put there to stay. Love isn't love till you give it away.
Tình yêu đích thực là tình yêu đuợc dâng hiến .

Love is the joy of the good, the wonder of the wise, the amazement of the Gods.
Tình yêu là niềm vui của lòng tốt, là điều kỳ diệu của trí tuệ, là nỗi kinh ngạc của các Thánh thần .

Bried is life but love is long.
Cuộc đời ngắn nhưng tình yêu thì trường cửu .

Love makes the world go around.
Tình yêu làm thế giới rộng mở .

One can not love and be wise.
Người ta không thể sáng suốt khi đang yêu.

Love is an act of endless forgiveness a tender look which becomes a habit.
Tình yêu là một hành động vị tha vô bờ bến và là nét dịu dàng đã trở nên thân thuôc..