PDA

View Full Version : Nghe nhũng bài hát bất hủ Hotel California


admin
05-08-2011, 04:42 PM
Nghe nhũng bài hát bất hủ Hotel California
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/01N1qFVH_Os?hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/01N1qFVH_Os?hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

http://www.youtube.com/watch?v=01N1qFVH_Os

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/01N1qFVH_Os?hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/01N1qFVH_Os?hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
:)